Trường đã chú trọng công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, đây là biện pháp tốt nhất để nhà trường huy động số lượng trẻ vào học, đến trường trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm được cân đo và theo dõi trẻ trên biểu đồ tăng trưởng đúng lịch, có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả cho trẻ mắc bệnh. Phấn đầu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 3%, trẻ mắc bệnh dưới 10% hàng năm đó chính tiêu chí để nhà trường phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chỉ đạo cho 100% giáo viên xây dựng kế hoạch phát triển các mặt giáo dục cho trẻ theo độ tuổi từ đó trẻ mạnh dạn tự tin chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động, 100% các cháu có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhân biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, trong và ngoài lớp, các cháu đều có kiến thức cơ bản về luật lệ an toàn giao thông và một số kỹ năng cơ bản về giao tiếp.